ΣΧΕΤΙΚΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το όραμά μας Να αλλάξουμε τον τρόπο που «βλέπουν» οι πολίτες και οι φορεις τις παραλίες της Μεσογείου και να γίνουν ένα μέρος καθημερινής απόδρασης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας αλλά και πυρήνας οικονο...

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Διαχωρισμός Παραλιών Οι παραλίες της Μεσογείου μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Οργανωμένες Παραλίες: Είναι οι παραλίες στις οποίες υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (με ...

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Το Πρότυπο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των Παραλιών της Μεσογείου - Costa Nostrum® είναι ένα πρότυπο και καινοτόμο «εργαλείο» που μπορεί να διασφαλίσει με αντικειμενικό τρό...

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ

Η Καινοτομία του Costa Nostrum – Sustainable Beaches Η Αειφόρος Ανάπτυξη Είναι ο Κύριος Στόχος του Costa Nostrum Η πρωτοπορία του προτύπου πιστοποίησης Costa Nostrum – Sustainable Beaches έγκειται ...

ΟΦΕΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία από την Θέσπιση Αειφόρων Παραλιών Τα οφέλη που προκύπτουν από την θέσπιση μίας ή περισσότερων παραλιών ως αειφόρες παραλίες Costa Nostrum – Sustainable Beaches είναι π...